Kort levetid

  • Reload
  • del


Power by juegos.net

Kort levetid


  • Kort levetid
Rating: 0 / 5 of 0 votes
hvordan du spiller

spille gratis: Kort levetid

Livet er kort i spillet Short Life, et videospill inspirert av det makabre spillet Happy Wheels. Du må forskyve nivåer med en mann som går og dodger dødelige feller. Du må bruke logikk og forsiktighet for å gjøre livet veldig lang.


Kontroller for å spille

player 1Click ratón flytt, cursores flytt,


Kommentarer Games






Prøv å søke andre spill